Πληροφορίες για ασθενείς


Ποιες είναι οι επιλογές μου για τη γέννηση μετά από μια καισαρική τομή;

Περισσότερες από μία στις πέντε γυναίκες (20%) στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα (60%)  δίνουν σήμερα τη γέννηση με καισαρική τομή.  Πολλές γυναίκες έχουν περισσότερες από μία καισαρική τομή.

Αν είχατε μία ή περισσότερες καισαρικές τομές, μπορείτε να σκεφτείτε πώς να γεννήσετε την επόμενη φορά. Η επιλογή να έχετε μια φυσιολογική γέννα ή καισαρική τομή σε μια μελλοντική εγκυμοσύνη, και στις δύο περιπτώσεις είναι ασφαλής με διαφορετικούς κινδύνους και οφέλη.   Γενικά και οι  δύο είναι ασφαλείς επιλογές με πολύ μικρούς κινδύνους.
Εξετάζοντας τις επιλογές σας, ο γυναικολόγος σας θα σας ρωτήσει για το ιατρικό σας ιστορικό και για τις προηγούμενες εγκυμοσύνες σας. Θα θελήσει να μάθει για:

Εσείς και ο μαιευτήρας σας θα εξετάσετε την πιθανότητα επιτυχημένου κολπικού τοκετού, τις προσωπικές επιθυμίες σας και τα μελλοντικά σχέδια γονιμότητας για τη λήψη μιας απόφασης σχετικά με κολπικό τοκετό ή καισαρική τομή.

Τι είναι η VBAC;

VBAC σημαίνει «κολπικός τοκετός μετά από καισαρική τομή». Είναι ο όρος που χρησιμοποιείται όταν μια γυναίκα γεννά φυσιολογικά, έχοντας γεννήσει με καισαρική τομή στο παρελθόν.  Η κολπική γέννηση μπορεί να περιλαμβάνει τη γέννηση με την βοήθεια κουτάλων ή εμβρυουλκού.

Τι είναι η επαναλαμβανόμενη καισαρική τομή;

Είναι μια προγραμματισμένη καισαρική. Η ημερομηνία συνήθως προγραμματίζεται εκ των προτέρων  κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.  Η καισαρική τομή γίνεται συνήθως επτά ημέρες πριν από την  πιθανή ημερομηνία τοκετού, εκτός αν υπάρχει ένας άλλος λόγος που εσείς ή το μωρό σας χρειάζεται να γεννηθεί νωρίτερα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας επιτυχημένης VBAC;

Τα πλεονεκτήματα μιας επιτυχημένης VBAC περιλαμβάνουν:

Πότε είναι πιθανό  να είναι επιτυχής η VBAC;

Συνολικά, περίπου τρεις στις τέσσερις γυναίκες (75%) με μια απλή εγκυμοσύνη που ξεκινούν τον τοκετό φυσιολογικά (χωρίς πρόκληση)  θα γεννήσουν φυσιολογικά μετά από μία καισαρική τομή.Αν είχατε φυσιολογικό τοκετό, είτε πριν είτε μετά την καισαρική τομή σας, έχετε πιθανότητες  εννέα στις δέκα γυναίκες (90%) να έχετε έναν φυσιολογικό τοκετό.Οι περισσότερες γυναίκες με δύο προηγούμενες καισαρικές τομές θα γεννήσουν με καισαρική τομή. Ωστόσο, εάν ο τοκετός ξεκινήσει φυσιολογικά (χωρίς πρόκληση) οι πιθανότητες για έναν επιτυχή φυσιολογικό τοκετό είναι ελαφρώς μικρότερες από αυτές (μεταξύ 70% και 75%).

Ποιες είναι οι πιθανότητές μου για μια επιτυχημένη VBAC;

Μια σειρά από παράγοντες (παράγοντες κινδύνου) καθιστούν την περίπτωση ενός επιτυχούς φυσιολογικού τοκετού λιγότερο πιθανή. Αυτές είναι όταν:

Ποια είναι τα μειονεκτήματα της VBAC;

Τα μειονεκτήματα της VBAC περιλαμβάνουν:

● Επείγουσα καισαρική τομή
Υπάρχει μια πιθανότητα να χρειαστείτε μία επείγουσα καισαρική τομή κατά τη διάρκεια του τοκετού σας. Αυτό συμβαίνει σε 25 από 100 γυναίκες (25%).  Αυτή είναι μόνο ελαφρώς υψηλότερη από ό, τι αν βρισκόσαστε σε φυσιολογικό τοκετό για πρώτη φορά, όπου η πιθανότητα επείγουσας καισαρικής τομής είναι 20 στις 100 γυναίκες (20%).Οι συνήθεις λόγοι για την επείγουσα καισαρική τομή είναι επιβράδυνση του τοκετού ή αν υπάρχει ανησυχία για την καλή κατάσταση της υγείας του μωρού.
● Η μετάγγιση αίματος και λοίμωξη (φλεγμονή) της μήτρας
Οι γυναίκες που επιλέγουν VBAC έχουν μία στις 100 (1%) υψηλότερη πιθανότητα να χρειαστούν  μετάγγιση αίματος ή να έχουν κάποια λοίμωξη της μήτρας σε σχέση με τις γυναίκες που επιλέγουν μια προγραμματισμένη καισαρική τομή.
● Εξασθένηση ουλής ή ρήξη ουλής (ρήξη μήτρας)
Υπάρχει μια πιθανότητα η ουλή στην μήτρα σας να εξασθενήσει και να ανοίξει. Εάν η ουλή ανοίξει εντελώς (ρήξη ουλής) αυτό μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες και επιπτώσεις για εσάς και το μωρό σας. Αυτό συμβαίνει μόνο σε δύο έως οκτώ γυναίκες στις 1000 (περίπου 0,5%). Κάνοντας πρόκληση τοκετού αυξάνεται η πιθανότητα να συμβεί αυτό.  Αν υπάρχουν σημάδια από αυτές τις επιπλοκές, το μωρό σας θα πρέπει να γεννηθεί με επείγουσα καισαρική τομή.
● Οι κίνδυνοι για το μωρό σας
Ο κίνδυνος το μωρό σας να πεθάνει ή να υποστεί ζημιά στον εγκέφαλο, αν έχετε υποβληθεί σε VBAC  είναι πολύ μικρή (δύο σε 1000 γυναίκες ή 0,2%).  Αυτό δεν είναι υψηλότερο από τις γυναίκες που γεννούν με φυσιολογικό τοκετό για πρώτη φορά, αλλά είναι υψηλότερος από τις γυναίκες που επιλέγουν επαναλαμβανόμενη καισαρική τομή (ένα στα 1000 ή 0,1%). Ωστόσο, αυτό πρέπει να σταθμίζεται έναντι των κινδύνων για εσας εάν έχετε μία καισαρική τομή (βλέπε παρακάτω).

Τα μειονεκτήματα αυτά είναι πιο πιθανό να συμβούν σε γυναίκες που έχουν ανεπιτυχής VBAC.

Πότε η VBAC δεν συνιστάται;

Υπάρχουν πολύ λίγες περιπτώσεις κατά τις οποίες η VBAC δεν είναι ενδεδειγμένη και η επαναλαμβανόμενη καισαρική τομή είναι μια ασφαλέστερη επιλογή.Αυτές είναι όταν:


Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της κατ' επιλογήν επαναλαμβάνομενης καισαρικής τομής;

Τα πλεονεκτήματα της κατ' επιλογήν επαναλαμβανόμενης καισαρικής τομής περιλαμβάνουν:
 
Ωστόσο, δεδομένου ότι καισαρική τομή προγραμματίζεται για επτά ημέρες πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού, υπάρχει μια πιθανότητα να ξεκινήσει ο τοκετός πριν από την ημερομηνία της καισαρικής σας τομής. Μία στις δέκα γυναίκες (10%) ξεκινούν τον τοκετό πριν από αυτή την ημερομηνία..

Ποια είναι τα μειονεκτήματα της κατ' επιλογήν επαναλαμβανόμενης καισαρικής τομής;

Τα μειονεκτήματα της κατ' επιλογήν επαναλαμβανόμενης καισαρικής τομής περιλαμβάνουν:
● Μια μεγαλύτερη και ίσως πιο δύσκολη επέμβαση
Μια επανάληψη καισαρικής τομής διαρκεί συνήθως περισσότερο από την πρώτη επέμβαση λόγω του προ υπάρχοντος ουλώδους ιστού. Ο ουλώδης ιστός μπορεί επίσης να καταστήσει την επέμβαση πιο δύσκολη και μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες του εντέρου ή της ουροδόχου κύστης. Υπάρχουν σπάνιες αναφορές τυχαίας κοπής του μωρού σε καισαρική τομή.
● Πιθανότητα ενός θρόμβου αίματος (θρόμβωση)
Ένας θρόμβος αίματος που εμφανίζεται στον πνεύμονα ονομάζεται πνευμονική εμβολή. Μιαπνευμονική εμβολή μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή (ο θάνατος επέρχεται σε λιγότερο από έναν στις 1000 καισαρικές τομές).
● Μεγαλύτερη περίοδο αποκατάστασης
Μπορεί να χρειαστείτε επιπλέον βοήθεια στο σπίτι
● Αναπνευστικά προβλήματα για το μωρό σας
Αναπνευστικά προβλήματα είναι αρκετά συχνά μετά από καισαρική τομή και συνήθως δεν διαρκούν πολύ. Περιστασιακά, το μωρό θα πρέπει να πάει στην μονάδα. Τρία έως τέσσερα στα 100 μωρά (3-4%) που γεννιούνται με προγραμματισμένη καισαρική τομή έχουν αναπνευστικά προβλήματα σε σύγκριση με δύο έως τρία στα 100 (2-3%) μετά από VBAC. Η αναμονή μέχρι επτά ημέρες πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού ελαχιστοποιεί αυτό το πρόβλημα.
● Η ανάγκη για την κατ' επιλογήν καισαρική τομή σε μελλοντικές κυήσεις,
Περισσότερος ουλώδης ιστός εμφανίζεται με κάθε καισαρική τομή. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα της πρόσφυσης του πλακούντα μέσα στην ουλή που καθιστά πολύ δύσκολη έως και αδύνατη την αποκόλληση και αφαίρεση του μετά την καισαρική τομή (πλακούντα accreta ή percreta). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία και μπορεί να απαιτήσει καισαρική ολική υστερεκτομή. Όλοι οι σοβαροί κίνδυνοι αυξάνουν με κάθε καισαρική τομή που έχετε.

Τι θα συμβεί αν πάω σε τοκετό όταν έχω προγραμματίσει VBAC;

Συνιστάται να γεννήσετε στο νοσοκομείο, έτσι ώστε μια επείγουσα καισαρική τομή μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν είναι απαραίτητο. Επικοινωνήστε με το νοσοκομείο το συντομότερο δυνατό εάν νομίζετε ότι έχουν αρχίσει οι πόνοι ή σπάσουν τα νερά.Όταν έχει αρχίσει ο τοκετός, εσείς και η καρδιακή λειτουργία του μωρού σας θα πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς.Μπορείτε να έχετε μια επισκληρίδιο αναισθησία, αν το επιλέξετε.

Τι συμβαίνει αν έχω μια κατ' επιλογήν καισαρική τομή προγραμματισμένη και αρχίσουν οι πόνοι (αρχή τοκετού);

Τηλεφωνήστε στον ιατρό σας / νοσοκομείο για να να τους ενημερώσετε τι συμβαίνει. Είναι πιθανό ότι με την επιβεβαίωση του τοκετού θα υποβληθείτε σε επείγουσα καισαρική. Εάν ο τοκετός είναι πολύ προχωρημένος, ή αν ο τοκετός είναι πρόωρος  (πριν τις 37 εβδομάδες), τότε η VBAC μπορεί να είναι πιο κατάλληλη. Ο ιατρός σας  θα συζητήσει μαζί σας τις επιλογές.

References: Birth After Previous Caesarean Birth (Green-top 45) - Royal College of Obstetricians and Gynaecologists RCOG (UK)