Η ορθοκήλη είναι η πρόπτωση του οπισθίου κολπικού τοιχώματος

post_wall_prolapse_stg1andstg2_with_uterus.jpg    
post_wall_prolapse_stg3_with_uterus.jpg

 

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει

Συντηρηρική θεραπεία 

Περιλαμβάνει:

 Χρήση Πεσσών

Οι πεσσοί χρησημοποιούνται σε ασθενείς που δεν επιθυμούν την χειρουργική αντιμετώπιση της πρόπτωσεις ή σε ασθενείς με πολλαπλά χρόνια νοσήματα που υπάρχουν ιατρικές αντενδείξεις και σε μεγάλης ηλικίας ασθενείς.

Διατίθενται σε διάφορα σχήματα και μεγέθη και ο τύπος του πεσσού που θα επιλεχθεί εξαρτάται απο τον βαθμό και τον τύπο της πρόπτωσης.

Χειρουργική θεραπεία

Η ορθοκήλη επιδιορθώνεται με τη διενέργεια της παραδοσιακής οπίσθιας κολπορραφίας, στη διάρκεια της οποίας πρέπει να αποφεύγεται ο δια ραμμάτων συμπλησιασμός των σκελών του ανελκτήρα του πρωκτού για την αποφυγή της προκαλούμενης δυσπαρεύνιας, σε ασθενείς που έχουν σεξουαλική δραστηριότητα.

Το ποσοστό υποτροπής υπολογίζεται στο 15-35%. Αυτό το ποσοστό επειρεάζεται σημαντικά απο την μετεγχειρητική περίοδο (6-10 εβδομαδες μετεγχειρητικά)