Κυστεοκήλη είναι η πρόπτωση του προσθίου κολπικού τοιχώματος.

  

ant_wall_prolapse_stg1and2.jpg  ant_wall_prolapse_stg3.jpg 

 

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει

Συντηρηρική θεραπεία 

Περιλαμβάνει:

 Χρήση Πεσσών

Οι πεσσοί χρησημοποιούνται σε ασθενείς που δεν επιθυμούν την χειρουργική αντιμετώπιση της πρόπτωσεις ή σε ασθενείς με πολλαπλά χρόνια νοσήματα που υπάρχουν ιατρικές αντενδείξεις και σε μεγάλης ηλικίας ασθενείς.

Διατίθενται σε διάφορα σχήματα και μεγέθη και ο τύπος του πεσσού που θα επιλεχθεί εξαρτάται απο τον βαθμό και τον τύπο της πρόπτωσης.

Χειρουργική θεραπεία

Η κυστεοκήλη επιδιορθώνεται με την διενέργεια της παραδοσιακής πρόσθιας κολπορραφίας με ή χωρίς την χρησημοποίηση πλέγματος.

Το ποσοστό υποτροπής υπολογίζεται στο 15-35%. Αυτό το ποσοστό επειρεάζεται σημαντικά απο την μετεγχειρητική περίοδο (6-10 εβδομαδες μετεγχειρητικά)