Η επιφάνεια (κυτταρική) του τραχήλου της μήτρας, λέγεται τραχηλικό επιθήλιο.Τα κύτταρα του τραχηλικού επιθηλίου, έχουν μια συγκεκριμένη μορφή, που φαίνεται στο μικροσκόπιο κατά την εξέταση του τεστ Παπανικολάου. Το πλακώδες επιθήλιο, είναι στην επιφάνεια του τραχήλου, και το αδενικό επιθήλιο στην εσωτερική επιφάνεια του τραχηλικού σωλήνα.Αν η μορφή του τραχηλικού επιθηλίου είναι διαφορετική, αναλόγως της εικόνας, έχουμε παθολογικό επιθήλιο.

papsmeardiagram.jpg