Διαγνωστική & Επεμβατική Υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση είναι παρόμοια ενδοσκοπική παρέμβαση με τη λαπαροσκόπηση. Η διαφορά είναι ότι μέσω αυτής ελέγχουμε την εσωτερική κοιλότητα της μήτρας. Γίνεται διακολπικά. Ενέχει θεραπευτικές δυνατότητες, όπως:

  1. Αφαίρεση ινομυωμάτων
  2. Αφαίρεση πολυπόδων
  3. Λύση συμφύσεων
  4. Αποκατάσταση της κοιλότητας της μήτρας και άλλες δυνατότητες.

Η ασθενής δύναται να φύγει την ίδια μέρα.